T�bor je jako v�dy pořádánn ve spolupr�ci se sborem BJB Praha Vinohradsk� 68.

 Připravujeme celot�borovou hru, společn� studium Bible, zp�v�n�, hry, soutě�e a v�lety.

 T�bor se nach�z� v chr�něn� krajinn� oblasti Kokoř�nsko.Během �koln�ho roku se zde poř�daj� �koly v př�rodě. Are�l t�bora je oplocen�, budeme m�t k dispozici h�i�t� a mal� baz�n se skluzavkou.

Ubytov�n� je č�stečně ve stanech a chatk�ch. Men�� děti budou ubytov�ny ve zděn� budově, kde se tak� nach�z� j�delna a soci�ln� zař�zen�. Kapacita je pouze cca 35 dět�, tedy o 10 m�st m�ně, ne� v minul�ch letech. Po�lete proto vyplněnou přihl�ku co nejdř�ve.

 Cena t�bora je 1950 Kč. Na po��d�n� mů�eme vystavit fakturu nebo potvrzen� pro zaměstnavatele.

 Doprava je vlastn�, dal�� informace najdete v přilo�en�ch dokumentech.

   

                                   

Obr�zky z t�bora:

Takhle vypad� d�m "U Součků" ze silnice J�delna
Ve stanech budou sp�t star�� kluci
Chatky pro star�� d�vky Brouzdali�tě - pro v�echny   Tě��me se nashledanou na t�boře!
    .
  Zpět