janov1.jpg (13270 bytes)

Jinovatka

Janov

Janov

Zimn� t�bor s ly�a�sk�m v�cvikem jsme po��dali ve spolupr�ci se sborem Bratrsk� jednoty baptist�. D�ky laskavosti majitele jsme str�vili t�den od 26.2. do 3.3. v chat�, kter� se nach�z� p��mo pod sjezdovkou Sever�k jih.

Lya

Vlek Severk-jih

Mal lya

Cel� dny jsme ly�ovali, u�ili jsme se i z�vodili. Pozdn� odpoledne jsme pak v�novali vypr�v�n�m p��b�h� z Bible a zp�v�n�m p�sni�ek o P�nu Je��i.

Zpt


H_logo