Letní tábor �icho�ice 2013

.

 

 


Leto�n� t�bor se konal od 10. do 17. srpna v �icho�ic�ch.�Pro�ili jsme indi�nsk� t�den pln� her, zp�v�n�, kamar�dstv� a hlavn� Bo��ho po�ehn�n�. Pod�vejte se na�fotografie��a p�ij�te si s n�mi zazvzpom�nat na t�bor 14. prosince odpoledne, kdy p�ipravujeme pot�borov� setk�n��s prom�t�n�m filmu z t�bora.

 

P�ijelo 56 d�tí, které byly rozd�lené do p�ti indiánských kmen�:

Ohniví syslové

Planoucí pleš

Šípouni

Orli z d�ungle

�lutý zuby

Spousta fotek z t�bora:

 

 

Home